ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I. Định nghĩa

1. Vua Hàng Hiệu: là đơn vị sở hữu và quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử vuahanghieu.com và ứng dụng di động Vua Hàng Hiệu.

2. Sàn giao dịch thương mại điện tử: là sàn giao dịch thương mại điện tử vuahanghieu.com và ứng dụng di động Vua Hàng Hiệu.

3. Sản phẩm của Vua Hàng Hiệu: Là hàng hóa/dịch vụ được chào bán, bán và phân phối trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

4. “Affiliate Marketing” hay còn gọi là kênh tiếp thị liên kết, là hình thức quảng bá sản phẩm của Bên A thông qua trang của Bên B hoặc các trang liên kết của Bên B để quảng bá sản phẩm/dịch vụ đến Khách hàng.

2. “Đối tác đăng ký trên Hệ thống Affiliate của Vua Hàng Hiệu (Sau đây gọi tắt là “Advertiser”)": Là đơn vị, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ, với mong muốn tối ưu và gia tăng hiệu quả kinh doanh trực tuyến cho Trang Bán Hàng (website vuahanghieu.com và Ứng dụng Vua Hàng Hiệu).

3. “Publisher”: là một cá nhân hoặc một công ty có khả năng phân phối, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của nhà cung cấp tới Khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông của họ như web, blog hoặc các trang mạng xã hội, và những nhà phân phối này sẽ nhận được mức hoa hồng theo từng chiến dịch tham gia.

4. "Chiến dịch" là hình thức quảng cáo, chiến dịch quảng cáo chủ động từ Vua Hàng Hiệu nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả bán hàng, tăng lượt giới thiệu Khách Thăm và mua hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

5. “Khách Hàng” được hiểu là các cá nhân được chuyển tiếp tới trang bán hàng bằng đường dẫn kích hoạt khi nhấp chuột vào quảng cáo do Bên B đăng trên hệ thống quảng cáo của Bên B

6. “Nguyên tắc nhấp chuột cuối cùng”  là trường hợp Khách hàng có Đơn hàng thành công từ nguồn quảng cáo do Bên Liên kết đăng hoặc từ trang mạng của bên thứ ba, khi đó, đơn hàng thành công sẽ được tính cho trang mà khách nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng tại Sàn giao dịch thương mại điện tử tính cho Bên B.

7."Hành vi bị cấm"  Là các hành vi không được phép sử dụng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ theo thỏa thuận của các Bên.

8. "Thông Tin Mật" : Là bất kỳ thông tin nào được thể hiện dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin liên quan đến Hợp Đồng này và những thông tin mà một Bên có thể có được trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp Đồng này.

9. "Nguyên Tắc Đơn Hàng Đầu Tiên" Là trong thời gian lưu giữ Cookies, chỉ tính Đơn Hàng thành công đầu tiên từ nguồn quảng cáo do Bên Liên Kết đăng; sau đó khách hàng tiếp tục phát sinh các đơn hàng tiếp theo thì các đơn hàng phát sinh sau đơn hàng đầu tiên không được tính vào Kết quả Đăng quảng cáo.

10. "Đơn Hàng Thành Công": Là đơn hàng mua hàng hóa hoặc dịch vụ được hoàn tất trên Sàn giao dịch thương mại điện tử trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày khách hàng được Bên Liên Kết dẫn đến Sàn giao dịch thương mại điện tử thông qua hệ thống quảng cáo của Bên Liên Kết. Đơn hàng thành công không bao gồm các đơn hàng gian lận/giả mạo hoặc đơn hàng phát sinh từ "Hành vi bị cấm". Đơn hàng thành công cũng không bao gồm đơn hàng bị huỷ hoặc bị người mua từ chối nhận hàng hoặc bị trả hàng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận hàng.

II. Cách thức tham gia

Chính sách Affiliate không áp dụng cho các đối tác là gian hàng đang bán hàng trên Vua Hàng Hiệu.

III. Nghĩa vụ và cam kết của bên liên kết

1. Bên Liên Kết không được sử dụng và/hoặc sửa đổi các Tài liệu Quảng cáo và nội dung được truy cập thông qua Hệ thống của Vua Hàng Hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

2. Bên Liên Kết không được tự ý sử dụng thư quảng cáo điện tử để quảng bá, truyền thông hoặc tiếp thị cho Vua Hàng Hiệu, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.

3. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường xuyên của kênh truyền thông của mình, bao gồm cả kênh truyền thông của các đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được đưa lên Kênh truyền thông của Bên Liên Kết các nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức công cộng, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba. Nội dung cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình kích động bạo lực, nội dung và ảnh minh họa gợi dục và khiêu dâm, tuyên bố gây nhầm lẫn hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử về giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc tàn tật. Những nội dung này không được đề cập trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết, và cũng không được tạo đường dẫn liên kết từ những kênh truyền thông nói trên đến nội dung tương ứng trên các trang mạng điện tử khác.

4. Vua Hàng Hiệu sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu của bên thứ 3 trong trường hợp có các vấn đề phát sinh từ việc gửi thư điện tử của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết tự chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến thư điện tử của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được phép sử dụng thương hiệu cũng như từ “Vua Hàng Hiệu” trong địa chỉ thư điện tử, trong URL, trong mã nguồn, và trong tiêu đề của thư điện tử. Thư điện tử của Bên Liên Kết phải được Vua Hàng Hiệu phê duyệt trước khi gửi đi. Bên Liên Kết phải bồi thường các chi phí, trong trường hợp vi phạm yêu cầu của bên thứ ba hay vi phạm các điều khoản hạn chế nêu trên.

5. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm, đối với Vua Hàng Hiệu, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của Bên Liên Kết không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước hoặc các quyền bất kỳ khác dù chúng chưa đáp ứng điều kiện đặc biệt nào để được pháp luật bảo vệ.

6. Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hoặc các kênh quảng cáo liê6n quan khác không được tiến hành, thực hiện, sử dụng, triển khai hay thiết lập thỏa thuận, các hoạt động truyền tải hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý trước của Vua Hàng Hiệu.

7. Bên Liên Kết không được tạo và/hoặc duy trì trang mạng hoăc chương trình ứng dụng mà có thể dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn với hình ảnh hoặc hiện diện của Vua Hàng Hiệu trên các trang mạng/ nền tảng trực tuyến hoặc ứng dụng điện thoại di động. Bên Liên Kết không được sao chép hình ảnh hoặc hiện diện của Vua Hàng Hiệu, cũng như không được sao chép ảnh, đồ họa, thiết kế, văn bản hoặc nội dung khác từ trang mạng của Vua Hàng Hiệu. Nghiêm cấm việc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang mạng của Vua Hàng Hiệu. Việc bên Liên kết sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào từ hình ảnh hoặc hiện diện của Vua Hàng Hiệu. trên trang mạng hoặc phương tiện truyền thông hoặc logo hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Vua Hàng Hiệu. cần phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của Vua Hàng Hiệu.

8. Việc quảng cáo cho Vua Hàng Hiệu thông qua các hoạt động trên mạng xã hội chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của Vua Hàng Hiệu và không được sử dụng chữ Vua Hàng Hiệu hoặc thương hiệu Vua Hàng Hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Vua Hàng Hiệu, hay hiển thị nội dung gây nhầm lẫn với hoạt động chính thức của Vua Hàng Hiệu trên trang mạng xã hội.

9. Bên Liên Kết phải ngay lập tức tháo gỡ các tài liệu quảng cáo của Vua Hàng Hiệu khỏi trang mạng điện tử hoặc nền tảng trực tuyến của Bên Liên Kết khi Vua Hàng Hiệu có yêu cầu.

10. Bên Liên Kết sẽ không thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên Hệ Thống của Bên Liên Kết thứ ba. Bên Liên Kết chỉ được phép chuyển lưu lượng truy cập của mình và/hoặc của đơn vị liên kết thứ cấp của mình (trong trường hợp có mạng liên kết thứ cấp), đến trang Sản phẩm của Vua Hàng Hiệu.

11. Bên Liên Kết phải đảm bảo rằng sẽ thiết lập các Cookies chỉ khi tài liệu quảng cáo hiện hữu trên Chương trình Tiếp thị liên kết của Vua Hàng Hiệu đang được hiển thị trên Trang mạng của Bên Liên Kết và người dùng nhấp chuột một cách tự nguyện và có ý thức. Việc sử dụng layer, các add-ons, iFrame, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo Tự động chuyển hướng, cookie dropping, công nghệ postview, các quảng cáo gây nhầm lẫn khiến người xem hiểu sai mà nhấp chuột làm hiển thị một nội dung định sẵn nào đó, thì đều không được phép và là Hành vi bị cấm. Đối với các chiến dịch, quảng cáo trên chương trình ứng dụng dẫn đến việc cài đặt bắt buộc các ứng dụng của Nhà quảng cáo cũng là Hành vi bị cấm. Để làm rõ, việc cài đặt bắt buộc cũng bao gồm các hành động không yêu cầu người sử dụng cho phép trước khi bắt đầu tải về/ chuyển hướng.

12. Việc sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay chương trình xổ số nào cũng đều bị nghiêm cấm.

13. Bên Liên Kết không được quảng bá/ sử dụng  các phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá mà Vua Hàng Hiệu chưa phê duyệt cụ thể cho các Bên Liên Kết hoặc truyền tải qua các bản tin của Bên Liên Kết. Không được phép quảng bá cho các phiếu mua hàng ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn bản tin gửi khách hàng, quảng cáo trên báo in hoặc liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng.

14. Bất kỳ sự vi phạm nào của Bên Liên Kết về nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Vua Hàng Hiệu sẽ cho phép Vua Hàng Hiệu chấm dứt Hợp đồng này một cách chính đáng theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung mà Vua Hàng Hiệu được quyền đối với Bên Liên Kết.

15. Bên Liên Kết và Nhà Bán Hàng Có Liên Quan không được mua hoặc giao dịch bất kỳ sản phẩm nào thuộc sở hữu của Bên Liên Kết hoặc Nhà Bán Hàng Có Liên Quan tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Vua Hàng Hiệu trong quá trình tham gia Chương trình Tiếp thị liên kết của Vua Hàng Hiệu.

16. Bên Liên Kết phải bồi thường cho Vua Hàng Hiệu đối với bất kỳ chi phí nào phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba dựa trên các hành vi vi phạm Hợp Đồng này hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này. Các chi phí này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phí luật sư, án phí hoặc chi phí giải quyết tranh chấp khác (ví dụ như chi phí để thực hiện những quy trình độc lập nhằm thu thập chứng cứ, thiệt hại và những bất lợi khác mà Vua Hàng Hiệu phải gánh chịu).

17. Ngoài ra, Bên Liên Kết sẽ không được mua bất kỳ Sản phẩm nào tại Sàn giao dịch thương mại điện tử để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào. Tương tự như vậy, Bên Liên Kết không được yêu cầu hoặc khuyến khích bất kỳ bạn bè, người thân hoặc cộng sự của mình mua bất kỳ Sản phẩm nào thông qua các tài liệu Quảng cáo được Vua Hàng Hiệu cung cấp, để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào.

18. Trong trường hợp Bên Liên Kết vi phạm Hợp Đồng này, Vua Hàng Hiệu có toàn quyền quyết định việc không thanh toán cho Bên Liên Kết bất kỳ khoản thanh toán nào Bên Liên kết được hưởng những phát sinh từ các hành vi vi phạm Hợp Đồng này.

IV. Các dịch vụ cung cấp của Vua Hàng Hiệu

1. Vua Hàng Hiệu sẽ vận hành Sàn giao dịch thương mại điện tử trong các giới hạn về khả năng kỹ thuật của Vua Hàng Hiệu. Chất lượng và sự chính xác của các sản phẩm, tài liệu quảng cáo và các tập tin định dạng csv được cung cấp trên Hệ thống của Vua Hàng Hiệu sẽ thuộc quyền định đoạt tuyệt đối của Vua Hàng Hiệu.

2. Tất cả các hoạt động của Bên Liên Kết sẽ được ghi nhận thông qua Hệ thống của Vua Hàng Hiệu và Bên Liên Kết có thể truy cập vào các thống kê và báo cáo có liên quan. Các khoản hoa hồng mà Vua Hàng Hiệu trả cho Bên Liên Kết được dựa trên Đơn Hàng Thành Công và giá trị thuần của Đơn Hàng Thành Công.

3. Bên Liên Kết, khi tham gia vào Hệ thống của Vua Hàng Hiệu và phù hợp với các điều khoản và điều kiện mà Bên Liên Kết đã đồng ý với Vua Hàng Hiệu đối với vấn đề này, được nhận hoa hồng từ Vua Hàng Hiệu liên quan đến các Đơn Hàng Thành Công thực tế được xác lập nhờ hoạt động quảng bá về Vua Hàng Hiệu đang được Bên Liên Kết triển khai trên trang mạng điện tử/chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết.

V. Hoa hồng của bên liên kết và hình thức thanh toán

1. Vua Hàng Hiệu sẽ trả một khoản hoa hồng dựa trên doanh số phát sinh từ những truy cập từ Trang mạng điện tử hoặc ứng dụng di động của Bên Liên Kết. Chính sách thưởng hoa hồng của Vua Hàng Hiệu xem chi tiết tại đây.

2. Hệ thống commission theo ngành hàng/sản phẩm/theo người bán (nếu người bán là Vua Hàng Hiệu hoặc hệ thống thuộc Vua Hàng Hiệu thì tỉ lệ hoa hồng thường sẽ  cao hơn nếu người bán là 1 bên thứ 3 - trong trường hợp Vua Hàng Hiệu cho bên thứ 3 mở bán hàng tại Vua Hàng Hiệu)

3. Tài khoản hoa hồng theo Net 30. Tức hoa hồng của tháng trước sẽ được thanh toán vào ngày 30 của tháng sau hoặc ngày cuối cùng của tháng kế tiếp nếu tháng đó có ít hơn 30 ngày. Mức tối thiểu thanh toán là 200,000 đồng. Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.

4. Tỉ lệ hủy đơn hàng (nếu đơn hàng bị hủy/trả lại thì hoa hồng sẽ bị trừ đi đơn đó). Hoa hồng chỉ trả cho đơn thành công và không bị trả lại.

VI. Trách nhiệm của Vua Hàng Hiệu

1. Bên Liên Kết theo đây hiểu và đồng ý rằng trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý của Vua Hàng Hiệu đối với Bên Liên Kết sẽ không vượt quá tổng số tiền hoa hồng Vua Hàng Hiệu đã trả hoặc phải trả cho Bên Liên Kết theo Hợp Đồng này trong một tháng liền trước thời điểm xảy ra sự kiện làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường của Vua Hàng Hiệu đối với Bên Liên Kết.

2.  Vua Hàng Hiệu không có thêm bất cứ trách nhiệm nào khác đối với Bên Liên Kết ngoài những nội dung được quy định ở khoản 6.1 ở trên.

3.  Sự giới hạn trách nhiệm nói trên cũng được áp dụng đối với trách nhiệm cá nhân của các nhân viên, các đại diện và các nhân sự điều hành của Vua Hàng Hiệu.

 

Liên hệ với chúng tôi


Trụ sở chính:

Tầng 3, tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 093.934.8888

Email: cskh@vuahanghieu.com